ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

πληροφορίες

Κέντρο Πληροφορίας

Μια από τις καινοτομίες της εταιρίας μας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας σε ότι αφορά την ορθολογική χρήση φαρμακευτικών και φυτικών σκευασμάτων. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε διάφορα θέματα όπως:

 • Ενδείξεις
 • Αντενδείξεις
 • Δοσολογία
 • Αλληλεπιδράσεις
 • Παράμετροι παρακολούθησης
 • Εκπαίδευση σε νέα φάρμακα
 • Συλλογή και αξιολόγηση βιβλιογραφίας
 • Χρήση φυτικών σκευασμάτων
 • Ασφάλεια φυτικών σκευασμάτων

Με αυτό τον τρόπο συμμετέχουμε ενεργά στην βελτιστοποίηση της ποιότητας υγείας που παρέχεται στους ασθενείς.

μεγεθυντικός φακός

Κέντρο Έρευνας

Στο πλαίσιο του στόχου μας, η εταιρεία μας επεκτείνει την δράση της στην οργάνωση αυτοχρηματοδοτούμενων μελετών στον Ελληνικό χώρο πάνω σε διεθνώς μελετημένες φυτοθεραπευτικές ουσίες.

Η εταιρεία μας, αξιοποιώντας και επενδύοντας στις εγχώριες υποδομές υγείας και στο Ελληνικό ιατρικό δυναμικό, εστιάζει τόσο στην επαλήθευση κλινικών αποτελεσμάτων όσο και στον εντοπισμό νέων φυτοθεραπευτικών δραστικών που θα φέρουν τα βέλτιστα ώφελη για τον ασθενή.

Το προσωπικό μας είναι καταρτισμένο και πιστοποιημένο σε τομείς όπως:

 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλου
 • Οργάνωση, διεξαγωγή και επίβλεψη μελέτης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ορθές πρακτικές (ICH-GCP)
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Συγγραφή τελικής αναφοράς προς δημοσίευση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (CONSORT Guidelines)

Στόχος της εταιρείας είναι η επιστημονική τεκμηρίωση και η προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας στους ασθενείς. Ως εκ τούτου, η εταιρεία Synapse αναπτύσσει μεθόδους, τεχνογνωσία και δίκτυο συνεργατών προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.