ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρία μας εστιάζει στον εντοπισμό των φυτοθεραπευτικών ουσιών των οποίων η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια τεκμηριώνεται σε όλα τα επίπεδα.

φύλλο φυτού

Το ερευνητικό μας τμήμα αξιολογεί το πλήρες εύρος των διαθέσιμων κλινικών μελέτών στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, αξιολογώντας την ποιότητα και τις μεθόδους της κάθε δημοσίευσης, και εντοπίζοντας τις ουσίες που πληρούν τις προδιαγραφές της εταιρείας μας στον τομέα της βιβλιογραφικής / κλινικής υποστήριξης της δραστικότητας της ουσίας.

Το ερευνητικό τμήμα ελέγχει τις προδιαγραφές πρώτων υλών όπως αυτές ορίζονται από τις οδηγίες και τις μονογραφές των αρμόδιων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Committee on Herbal Medicinal Products, European Medicinies Agency) καθώς και της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιείας.

Το τμήμα προμηθειών εντοπίζει στην Ευρωπαϊκή αγορά τις κατάλληλες πρώτες ύλες και ελέγχει την συμμόρφωση τους με τις προδιαγραφές μέσω επιπλέον εργαστηριακών ελέγχων.

Το τμήμα παραγωγής διασφαλίζει ότι η παραγωγή των προϊόντων μας γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Το κάθε μας προϊόν έχει περάσει από εκτεταμένη επεξεργασία και στους τέσσερις αυτούς τομείς, διασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το τμήμα πωλήσεων στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και λειτουργεί σε δύο βασικούς τομείς.

Επιστημονική ενημέρωση των ιατρών, φαρμακοποιών, φυσιοθεραπευτών και άλλων σχετικών επαγγελματιών σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας.

Τοποθέτηση των προϊόντων στην αγορά, μέσω του δικτύου των φαρμακείων.

Σήμα των φαρμακοποιών. Φίδι γύρω από ποτήρι.