ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η επιστημονική μας ομάδα λειτουργεί σε πολλά επίπεδα της ερευνητικής διαδικασίας

Αξιολόγηση της βιβλιογραφίας

Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση της βιβλιογραφίας είναι ο πλέον αποδεκτός τρόπος εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες των φαρμακευτικών βοτάνων.

Σύνθεση Βιβλιογραφικής Επισκόπησης

Η βιβλιογραφική επισκόπηση είναι ένα αναγνωρισμένο είδος επιστημονικής εργασίας κατά την οποία συνοψίζονται σε ένα κείμενο όλες οι σχετικές μελέτες. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ χρήσιμη για την ενημέρωση των επιστημόνων υγείας που δεν έχουν το χρόνο να αναζητήσουν και να μελετήσουν τον μεγάλο όγκο των διαθέσιμων μελετών. Η ομάδας μας συνθέτει επισκοπήσεις που αφορούν τις ιδιότητες των φαρμακευτικών βοτάνων και τις δημοσιεύει σε επιστημονικά συγγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μετα-ανάλυση

Οι μετα-αναλύσεις είναι ένα στατιστικό εργαλείο που επιτρέπει τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων πολλών μελετών με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η δυνατότητα της στατιστικής μετα-ανάλυσης της βιβλιογραφίας μας δίνει τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις ιδιότητες των φαρμακευτικών βοτάνων.

Κλινικές Μελέτες

Ο πλέον αποδεκτός τρόπος επιστημονικής τεκμηρίωσης είναι μέσω των κλινικών μελετών. Η επιστημονική μας ομάδα μπορεί να σχεδιάσει και να εκτελέσει κλινικές μελέτες σε συνεργασία με πανεπιστημιακές νοσοκομειακές κλινικές.