ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Η οστεοαρθρίτιδα είναι χρόνια πάθηση που μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε σε περιφερικές αρθρώσεις, δηλ. σε αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων, όσο και σε αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης. Συνήθως το πρόβλημα εντιπίζεται σε μια άρθρωση (π.χ. γόνατο) και λιγότερο συχνά σε δύο ή περισσότερες αρθρώσεις. Στα χέρια, δάχτυλα και στη σπονδυλική στήλη όμως το πρόβλημα αυτό συχνά  εντοπίζεται σε πολλές αρθρώσεις.

Τα κύρια συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας είναι:

  • Πόνος, που έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν εμφανίζεται κατά την ανάπαυση ή το κάθισμα, παρά μόνο στις κινήσεις της άρθρωσης ή όταν η άρθρωση φέρει το βάρος του σώματος, όπως π.χ. η άρθρωση του γόνατος ή του ισχίου.

  • Δυσκαμψία της άρθρωσης, δηλ. δυσκολία στη κίνησή της μετά από ακινησία.  Η δυσκαμψία αυτή είναι συνήθως ελαφριά, αλλά μπορεί να είναι και πολύ έντονη. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της δυσκαμψίας της οστεοαρθρίτιδας είναι ότι διαρκεί μόνο λίγα λεπτά της ώρας, σε αντίθεση με τη δυσκαμψία των φλεγμονωδών ρευματικών παθήσεων που διαρκεί πάνω από μισή ώρα.
  • Διόγκωση της άρθρωσης, η οποία έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι “σκληρή” στην ψηλάφηση, είναι δηλ. οστικής προέλευσης.
  • Παραμόρφωση της άρθρωσης, που αναπτύσσεται σε προχωρημένο στάδιο της πάθησης.

ΠΗΓΗ: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας